Make your own free website on Tripod.com

OBCC Church

Kasaysayan
Home | Strat Plan 2006 | Pastors and Leaders | Statement of Faith | Spiritual Maturity | Photo Exhibit | Links | Kasaysayan | Testimonies | SCF | OBCS | OBCC Foundation | Freebies and Gifts

 
 
Kakaibang Simulain ng OBCC
Ni Rex Resurreccion

Enero 12, 1977

U.P. Diliman

 

Tatlong bata - sina Buboy Sabarez., Lucy at Basyon Palec, pawang mga anak ng mga labandera sa Ipil at Yakal Dorms ng UP Diliman, ang napagawi sa dako ng Delaney Hall.  Doon ay inabutan nilang napapraktis ng Kung fu ang magkaibigang Rene Resurreccion at Jerry Ongsiako, parehong estudyante ng naturang unibersidad.  Naakit silang manood ng praktice hanggang maisipan nilang sumali at gumaya sa bawat galaw ng magkaibigan.  Dala ng kapilyuhan, pabiro at walang pasubaling sinuntok ni Buboy Sabarez, isa sa mga bata, ang tiyan ni Rene, sabay hamon ng “Laban tayo!”

 

Hindi ito ikinatuwa ni Rene dahil naabala ang kanilang praktis.  Sa kanyang inis, pinatamaan niya sa noo si Buboy.  Sabi ni Jerry, “O pare, bata lang iyan.”  Nabigla si Buboy at nahalata niya, pati na nang magkapatid na Basyon at Lucy Palec na hindi nakikipagbiruan si Rene, kaya’t tahimik silang umalis at umupo sa di-kalayuan, habang patuloy silang nanood at nag-bulungan.  Sa kanilang pag-alis, hindi napigilan ni Lucy na sabihing, “Ang yabang naman nung mama.  Para nakikipaglaro lang, eh.”

 

Dahil sa insidenteng iyon, hindi na nakapag-concentrate si Rene.  Dala ng kanyang guilty feelings, naisipan ni Rene na lumapit sa mga bata.  Nag-sorry siya sa kanila at nakipagkilala.  Tinanong niya ang tatlo kung nais nilang kwentuhan sila tungkol kay Jesus.  Sabay-sabay na pumayag sina Buboy, Basyon at Lucy. 

 

Simula noon, pagkatapos ng kanyang Kung fu practice, lagi nang nagkukwento si Rene ng Bible stories sa mga bata, nagtuturo kung paano manalangin, nagpapa-meryenda sa mga bata sa Shopping Center at ibinibili sila ng mga pangangailangan nila sa eskwela tulad ng lapis, notebook, at pati na gamot para sa kanilang inang may sakit.  Sa mga dumating na araw, nagsama pa ng ibang mga bata sina Buboy, Lucy at Basyon.

img_4139.jpg

Jerry Ongsiako, ka-partner ni Rex sa Kung Fu

To God be the Glory

 

1.         Sa Banal na Kasulatan, ganito ang saad:

Kayo ay humayo, aking mga alagad

Kristiyano’y sumunod, huwag magmakupad

Pagkat winika ito ng Dios, dapat matupad

 

2.         Sa aba ko na kalagayan, aking isasalaysay

Kasaysayan nga ng iglesya at ang pinagmulan

Bahagi lamang ito, na aking nalalaman

Kung may pagkukulang, huwag akong hatulan

 

3.         Sa pagtukoy nga at pagbanggit pangalan ng tao

Na nagkaroon ng kaugnayan sa iglesyang ito

Hindi hinangad na sila ay purihin ko

Baka ang Diyos, sa akin ay magtampo

 

4.         Udyok ng Espiritung Banal, hindi sariling damdamin

Mga lingkod ng Panginoon, nagpasimula sa gawain

Hinawan, binungkal, naghasik sa bukirin

Ngayon hayag na katotohanan, Diyos ay purihin

 

5.         Ang ala-ala ng kahapon at bakas na lumipas

Mga lingkod ng Panginoon, patuloy at masikap

Mapaunlad ang ebanghelyo, kapulungan naitatag

Old Balara Christian Community Church, pangalang ibinansag

 

6.         Panahon ay mahalaga sa bawat pag-usad

Sa puso ng isang lingkod, Dios ay nangusap,

“Tindig at humayo, salita Ko’y isakbat

Ikaw ay pinili ko pagkat sadyang nararapat”

 

7.         Ang taon na iyon, natala sa kasaysayan

Di kayang burahin iwaglit man sa isipan

May paghamon nga ito sa bawat kapatiran

Maka-akay ng kaluluwa, kay Kristong paanan

 

8.         Isang libo, siyam na raan at pitung po’t pito

Kalooban ni Yahweh nagsimula lahat ito

Lalake na matikas, mandin isang gerero

Walang kapaguran, sandata’y ebanghelyo

 

9.         Ang ginoong naturan, lingkod ng Panginoon

Sa kaniyang kasibulan, masigla sa nilalayon

May alab sa puso, Rev. Rene Resurreccion

Bakas na sinimulan, tinutungtungan ngayon

 

10.    Nabuksan na gawain sa Old Balara mapalipat

Ang gusali ng iglesya, dito nga nailagak

Ito ay pangyayaring mahaba ang paliwanag

Kung aking isasalaysay, kapos yaong limag oras

 

11.    Isang pananaw sa iglesya ng Old Balara

Pangitain maka-langit huwag sanang magkabula

Maningning ang hinaharap sa iglesyang ito nakatakda

Huwag lamang sasalitan, katamaran, pagpapabaya

 

12.    Walang iglesyang umunlad kung walang malasakitan

At walang pagsasakit, pagsisikap at paglinang

Ang lahat at bawat kaanib sa kapatiran

Ay dapat magpunyagi, tungkulin, gampanan

 

13.    Sino nga ba ang makalilimot kay Rev. Tereso Balgos

Tungkulin sa kalagayan ginampanan itong lubos

Ang malasakit sa gawain walang tutol sa utos

Sayang nga lamang iwing buhay maagang natapos

 

14.    Hindi ko layunin, iglesyang ito aking itanyag

Pagkat baka masabing akong ito ay namamayagpag

Hangad ng OBCC sa Balara na malawak

Ang Salita ng Dios, dito ipalaganap

 

15.    Alalaon baga ang nais ko na tukuyin

Lingkod ng panginoon, hindi upang purihin

Rev. Dennis Manas, hinirang upang manguna

At sa iglesyang ito, dito natalaga

 

16.    Sa kanyang hangarin, iglesya ay mamunga

Hakbanging mahalaga, pagpapasya isinagawa

Ang wika,“Mga kapatid, kung tayo ay may pagkabahala

Maki-bahagi sa gawain, ang Tanay dulutan ng biyaya”

 

17.    Bulubundukin ng Tanay kanyang pinithaya

Gawaing Kristiyano, at ala-ala alang biyaya

Katutubong Dumagat, mga puso’y nagagalak

May ligayang dulot sa OBCC nagbuhat

 

18.    Mula sa karimlan, sumilay na nagniningning

Tanglaw sa landasin sa OBCC ito nanggaling

Outreaches natatag at mga daughter churches

May patnubay ang Dios kaya hindi nalihis

 

19.    Mga kamay na magkahawak sa pananalangin

Tumatalaga sa paglilingkod, mahirap man ang gawain

Ibayong dagat, pulo ng Mindoro narating

Mga kaluluwang naligtas sa dakilang mithiin

 

20.    Hindi matatawaran kakayahan din sa pangunguna

Humaliling pastor sa OBCC ngayon nangangasiwa

Wastong pamamahala kay Ptr. Rene Tuazon inihaya

Tinamong pagpapala, iglesya nagkakaisa

 

21.    Manapa’y ipag-paumanhin yaring abang nasain

Sa kalipunang nagkakatipon akong ito ay unawain

Sinadyang mga tao, pangalan ay di banggitin

Gayong buong paghihirap kabalikat din sa gawain

 

22.    Ang taguri sa tao na may dakilang gawi

Ayaw sa papuri, anino man ikinukubli

Sa salitang banyaga, kahulugan na may diwa

Unsung heroes na kalagayan di maikakaila

 

23.    Kay dami na mga pangalan, bayani sa pananampalataya

Nagkaroon ng bahagi sa baytang ng pasimula

Hirap at sakit, daloy ng mga pagluha

Panalangin walang likat, pawang nagkakaisa

 

24.    Sadya ngang batid, hakbangin na binabagtas

Sa daan ng pangangaral may tinik ang rosas

Pagsubok sa buhay, ang tila wala ng humpay

At daluyong na bagyo sa Kristiyanong tunay

 

25.    Matatag na pananampalataya, matibay na sandata

Sakbat na kalasag, baluti ng pag-asa

Kay Kristo manangan, tagumpay ay hawak na

Paligsahan nilahukan sa langit ang gantimpala

 

26.    Maraming pagsubok at luhang itinigis

Dumaan sa buhay OBCC na mga kaanib

Maging sa loob, Kristiyano mang kapatid

Ginamit ni Satanas, iglesya ay naligalig

 

27.    Ako ay lubos at tunay na naniniwala

Mataimtim na dalangin, sinasagot ni Bathala

Ito ay patunay sa bawat mananampalataya

Panghihina ng loob, walang maaabot, walang mapapala

 

28.    Paa natin sa ngayon, wariin mo at naka-tungtong

Sa huling kabanata ng ating panahon

Baka malingat sa biglang dating ng Panginoon

Sayang na buhay, alay ng pagkakataon

 

29.    Muling tagubilin, dapat ngang isadiwa

Bawat kapatiran OBCC na iglesya

Suhayin ng panalangin, buhay napithaya

Kalakasan ng loob, kay Kristo umasa

 

30.    Mga mananampalataya, huwag paandapin ilaw ng ating diwa

Bagkus papag-alabin sa landas ng gintong nasa

Magsalimbas at liparin ang matayog na biyaya

Nang ating makamtan, koronang ganting pala

 

31.    Aking kamanggagawa, kapuso nga at kapamilya

Kalagayang pinalad, buhay na pinagpala

Panalangin at tulong sa OBCC na iglesya

Lubos na pagpapala sa Diyos magmumula

 

32.    Paghangang mataos sulyap na idinadampulay

Litaw na kasiyahan sa damdamin umaapaw

Natatanging pagtitipon pagdiriwang na espesyal

Ginugunita ngayon, may pasasalamat at parangal

 

33.    Sa lundo ng pagdiriwang, Anniversary Day ang dahilan

Sa pagtitipon ay pagbuklurin, lahat na kapatiran

Kamalayan ay ginising, badyang dapat malaman

Natatanging pasasalamat, di malilimutan

 

34.    At ang silahis ng araw, ngayon ay nakatuon

Sa iglesya OBCC, tatag ng Panginoon

Anibersaryo ay sumapit ika-pito ng hapon

Palagian na gugunitain sa habang panahon

 

35.    Sa akin ngang pagtatapos, tulain na binigkas

Kahilingan sa madla nawa’y mapaging dapat

Sa samasamang tinig, awiting masigla at malakas

To God be the glory, tagumpay di magwawakas

 

Orihinal na inakda at binigkas ni:

Ptr. Ruben O. Alviar

sa ika-30 anibersaryo ng OBCC, Q.C.

Aberdeen Court Hotel

3:00-7:00 pm

1/21/07

 

"...the good news is preached to the poor" (Matt. 11:5)